سال های حرام

   در قبایل عرب همواره جنگ بود، اما مکه "زمین حرام" بود ؛

   وچهار ماه رجب، ذی القعده، ذی الحجّه و محرّم،"زمان حرام"

   یعنی که در آن جنگ حرام است.

   دو قبیله که با هم می جنگیدند، تا وارد ماه حرام می شدند،

   جنگ را موقتاً تعطیل می کردند؛اما برای آنکه اعلام کنند که

   در حال جنگند و این آرامش از سازش نیست،

   ماه محرم رسیده است و چون بگذرد،

   جنگ ادامه خواهد یافت؛

   سنت بود که برقبّهء خیمهء فرمانده قبیله،

   پرچم سرخی بر می افراشتند، تا دوستان، دشمنان و مردم،

   همه بدانند که جنگ پایان نیافته است.

   آنها که به کربلا می روند،

   می بینند که جنگ با پیروزی یزید پایان گرفته

   و بر صحنه ی جنگ، آرامش مرگ سایه افکنده است.

   اما می بینند که بر قبهء آرامگاه حسین،

   پرچم سرخی در اهتزاز است.

                   بگذار این "سالهای حرام"نیز بگذرد

   پ.ن: محرم امسال انگار با سال های گذشته متفاوت است.

/ 4 نظر / 19 بازدید
مهدی رجبی

گوش كن. مي شنوي؟ صداي زنگ شتران را كه به سوي نينوا در حركت اند. آري كاروان نزديك است. اندكي بيش تا رسيدن به دشت بلا نمانده است. اگرخوب گوش دلت را بسپاري به اصوات تاريخ صداهاي ديگري را هم مي شنوي. صداي كوچه باز كردن جوانان بني هاشم براي پياده شدن عمه. باز هم گوش كن. صداي نهر علقمه. صداي آقا را كه براي همه صحبت ميكند. صداي او كه مي گويد هر كه مي خواهد برگردد. تو هم برمي گردي؟ تو هم دست از پسر فاطمه مي شويي؟ نمي دانم. تو هم صداي هل من ناصر ينصرني را مي شنوي؟ لبيك ميگويي يا خودت را به نشنيدن مي زني؟ نمي دانم. باز هم گوش كن. صداي نماز ظهر عاشورا مي آيد. صداي "اميري حسين..." صداي "اخي ادرك اخي" صداي ناله علي اصغر. صداي تيري كه از كمان رها مي شود. صداي شمشير مي آيد. صداي يورشاسبان بر بدن آقا. صداي گريه كودكان. اگر نفس عميق بكشي، بوي خون مي آيد و بوي آتش. صداها را باز هم گوش كن. صداي هلهله مي آيد. الله اكبر. مگر نگفته اند تنها صداست كه مي ماند. صداي محرم. حاجآقا التماس دعا - لابه لای اشک ها و سینه زدن ها من رو فراموش نکن

جفات

آري شما راست مي‌گوييد، جنگ با يزيد و يزيديان هنوز تمام نشده و پرچم سرخ حسين(ع) نيز نشان از همين ماجراست. خوب است كه پرچم بارگاه حسيني سبز نيست، وگرنه مي‌گفتيد كه نعوذبالله حسين(ع) هم باشما سبزهاست. شما اگر خيلي نگران سالهاي حرام هستيد مي‌توانيد در سال‌هاي حرام زندگي نكنيد. كسي زورتان نكرده است. اين سالها به بركت وجود فرزند زهراي مرضيه(س) انشاالله سالهاي سال ادامه پيدا خواهد كرد. آنوقت به مشكل برمي‌خوريدها. از ما گفتن بود. بعداً نگي نگفتي و ما تو خماري سالهاي حلال مونديم.

ياحسين(ع)

آره محرم امسال با همه سالها متفاوت است. امسال در محرم سبزهاي از ... نجس تر در عاشوراي حسين(ع) بلوا كردند و خيمه‌هاي عزاي او را سوزاندند. مگه نه آقاي محمدحسين مهرزاد؟ جيگر داري اينو تو پيامهاي ديگران درج كن.