دادگاه

فردا ساعت ٩ صبح باید دادگاه باشم. در شعبه ١۵ دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی برای برنامه ریزی و طرح ریزی جهت اقدام علیه امنیت ملی به ریاست قاضی صلواتی محاکمه می شوم.

قبل از من آرش خاندل - یکی از کسانی که سال گذشته در سالگرد ١٨ تیر به همراه ١٣ نفر دیگر بازداشت شدیم- هم به همین اتهام محاکمه شد که دو سال حبس تعلیقی به مدت ۵ سال نتیجه دادگاهش بود.

امیدوارم اتفاق بدی نیفتد.حوصله ندارم بیشتر از این بنویسم.

یا حق!

/ 1 نظر / 17 بازدید
شیدا

محمد حسین عزیز راه تو بهترین راهه. با اطمینان قدم بردار. امیدوارم هیچ اتفاق بدی رخ نده[لبخند]