شماره صفر

    این جا احتمالن از این به بعد تبدیل می‌شود به محلی برای ثبت روزمرگی های یک خبرنگار

آماتور که سعی می‌کند در راه حرفه‌ای شدن بیاموزد و گام بردارد.

    دغدغه‌های سیاسی‌ام همچنان برقرار است و گه گاهی در نوشته‌هایم خودش را نشان

می‌دهد اما این وبلاگ از قالب سیاسی محض خارج می‌شود تا شاید چشمانم گستره

بیشتری از وقایع را ببیند و قلمم آن ها را بنگارد.

  

/ 2 نظر / 14 بازدید
فرید

لحظه ی دیدار نزدیک است باز من دیوانه ام مستم باز می لرزد دلم دستم... آزاد باشی

فرید

لحظه ی دیدار نزدیک است آرزوانه ی ما اینست تا آزاد شود هر آنچه جایش بیرون از لباس زندان است آزاد باشی