جدیدترین گزارش البرادعی پلی برای رسیدن به قطعنامه سوم


     بالاخره دیروز جدیدترین گزارش البرادعی هم منتشر شد تا از این خوان گسترده تمامی

رسانه بهره‌مند شوند.
 

    در یک سو رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی بودند که از لحظه انتشار گزارش فریاد

پیروزی سردادند و سخن از اثبات حقانیتشان گفتند و با پخش برنامه های مختلف تحلیلی و

خبری سعی در منحرف کردن مردم به سمت موارد مثبت گزارش کردند.مواردی که البته

تعدادشان زیاد نیست.

     از سوی دیگر رسانه های مخالف با سیاست های جمهوری اسلامی تکیه شان تنها بر

ابهامات باقیمانده بود.

    در این میان به نظر می رسد گزارش چند پهلوی البرادعی که باز هم بر دغدغه های جهانی

مبنی بر عدم شفافیت ایران در ساخت سلاح های جنگی غیر متعارف تاکید می‌کند راه را برای

صدور قطعنامه‌ای به مراتب شدیدتر از دو قطعنامه پیشین باز گذاشت.

     آینده‌ای که چندان دور نمی‌نماید معلوم می کند آیا فریاد های پیروزی سردمداران جمهوری

اسلامی ایران رنگ واقعیت به خود می‌گیرد یا عواقب نگرانی جهانی بار دیگر دامان ملت ایران را

می گیرد.  

/ 0 نظر / 13 بازدید