# خاتمی

خرداد 76 تا 87؛ تفاوت از زمین تا آسمان است

سلام سید جان!                                                                      یادت هست ١١ سال پیش چگونه نامت از صندوق‌های رای بیرون آمد؟ بعدها هم تو و هم حجاریان بزرگوار ... ادامه مطلب
/ 11 نظر / 17 بازدید